2012 Tuurit oli Haapsalus võidukas 22.04.2012

Laupäeva lõunal pakkisime oma rahvarõivad ja tantsukingad kokku ning asusime teele Haapsalu poole, et osaleda teisel Heljo Talmeti tantsude võistutantsimisel. Kevadisse Haapsallu oli võistlema tulnud teisigi: üks laste-, neidude ja naisrühm ning tervelt kümme segarühma üle Eesti.

Esitas žüriile ja publikule kaks hoogsat 1950. aastatel loodud tantsu. Neist esimene, Talmeti „Läki tantsule“, kuulus võistluse kohustuslikku repertuaari. Tants jutustab noortest, kes tantsuringi tulnult veedavad lõbusalt aega mitmesuguste rahvapärimuslike tantsude ja mängudega. Teise tantsuga soovisime meeles pidada tantsutaat Ullo Toomi varsti saabuvat 110. sünniaastapäeva ning valisime tema loomingust esitamiseks „Tuisulise“.

Auväärt žürii eesotsas Märt Aguga hindas meie esinemist kõrgelt, nii tulid Pärnusse A-segarühmade esikoht ja ka võistutantsimise üldvõitja tiitel koos klaasist rändkarikaga. Žürii jaoks oli huvitav vaadata, kuidas kohustusliku tantsu käsitlus põlvkonniti erines. Otsuse langetamisel sai määravaks, kelle esitlus tõi kõige paremini välja tantsude iseloomu.

Tuurit-Tuurit oli seekordseist osalejaist ainus, kes oli kohal ka paari aasta eest, kui korraldati esimene Talmeti võistutantsimine. Suur rõõm oli näha, et võrreldes esimese aastaga oli konkurents segarühmade seas märgatavalt kasvanud – kolmelt osalejalt kümnele. Samas sisaldab taolistel võistlustel osalemine väga palju just enese proovilepanekut, mitte niivõrd teistega võrdlemist. Et jalg platsil ei väriseks ning enesekindlus alt ei veaks, jagasid õpetussõnu Eneli Rüütli ja Henn Tiivel.

Võistutantsimist korraldab Haapsalu tantsurühm West, et säilitada ja tutvustada Läänemaa tuntud tantsuõpetaja ja rahvatantsu edendaja Heljo Talmeti loomingut. Aitäh Westile toreda sündmuse eest! Aitäh Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupile meie Haapsallu sõidu toetamise eest!

PS. Päikesepaisteline Haapsalu lausa kutsus promenaadile jalutama ning koduteel vaatasime ka Kasari jõge ja üle selle viivat vana silda, mis omal ajal oli Euroopa pikim raudbetoonsild.