2011 Tsirkust peab kah saama…21.03.2011

Traditsiooniline A-segarühmade mõõduvõtmine sportlik-kultuurse lõdvestamise võtmes ja huumori egiidi all toimus sellel aastal meie kodulinnas Pärnus. Rahvatantsuansambel “Kajakas” oli “Lihaselõdvestus XX” juubeliürituse organiseerimisel olnud põhjalik ja vaimukas, ühendades kogu ürituse tabavalt koondnimetuse alla “Tsirkus”.

Tantsurahvast kogunes kohale rohkelt ning pettuma ei pidanud keegi – pika päeva jooksul said kõik oma füüsilised ja vaimsed anded edukalt realiseerida. Kiiret integratsiooni soodustas organiseerijate hea idee loosida kohe peale klounide poolt dikteeritud hommikuvõimlemist välja segavõistkonnad.

Ettevalmistused õhtuseks tsirkusegaalaks, kus iga rühm teemale vastava programmiga avalikkuse ette pidi astuma, hakkasid silma juba aegsasti – linnaekskursiooni mõõtu orienteerumisvõistluse raames võis igapäevatoimetusi toimetavatel linnakodanikel tekkida õigustatud küsimus: “Kas Pärnut alati suvekuumuses väisav rändtsirkusetuur aastaaegu mitte segamini pole ajanud, @#!?”. Linnapilti ilmestasid klounid ja arlekiinid ja teised säravsilmsed noored, kes lõbusalt vadistades asjalikult järjekordse sihtpunkti poole rühkisid, ise ennast ja teisi hüüdlausetega julgustades.

Ja juba oligi käes õhtu ning kauaoodatud-hästivarjatud lavalised etteasted võisid alata. Tõesti, järjekordselt leidis kinnitust tõik, et andekatel ja aktiivsetel inimestel ei sea väljundvaldkond küll mingeid piire ega takistusi. Fantaasial, vaimukusel, oskustel lasti vabalt lennata ning tulemus oli igati särav, humoorikas, teatraalne, dramaatilinegi ning võimas. Tsirkust sai küllaga, igatahes!

Fortuuna soosing andis “Lihaselõdvestus XXI” korraldusõiguse käesoleval aastal soliidset 65. aastapäeva tähistavale rahvatantsuansamblile “Tarvanpää”.

Kohtumiseni Virumaal!